Instructors

Seiichi Sugano, 8th Dan

Low Thian Seng, 6th Dan

Assistant Instructors

Ling Chun Leong (4th Dan)
Hew Lee Wah (4th Dan)

Timothy Yap (3rd Dan)
Yong Chee Choy (2nd Dan)
Cheong Chan Hoong (2nd Dan)
Master Gopi
Chan Chee Chiew (2nd Dan)