Instructors

Seiichi Sugano, 8th Dan

Low Thian Seng, 6th Dan

Assistant Instructors

Ling Chun Leong (3rd Dan)
Hew Lee Wah (3rd Dan)

Timothy Yap (2nd Dan)
Yong Chee Choy (2nd Dan)
Cheong Chan Hoong (2nd Dan)
Master Gopi
Chan Chee Chiew (2nd Dan)